กิจกรรมวันปีใหม่ นิมนต์พระ ทำบุญ วันสำคัญทางศาสนา ิจกรรมวันผู้สูงอายุ เข้ากลุ่มพูดคุย สันทนาการ กายภาพบำบัด ออกกำลังกาย ฟื้นฟูสมรรถภาพ ไหว้พระสวดมนต์
Movie-0