..........................................................................................................................................
Rehabilitation การฟื้นฟูสภาพ
เป้าหมายสำคัญคือเพื่อให้ผู้ป่วยมีความสามารถที่จะเหลือช่วยตัวเอง และมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุด

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่สามารถให้การฟื้นฟูได้ดี เป็นผู้ป่วยที่สามารถที่จะรับรู้เข้าใจ และติดต่อคำบอกเล่า เพราะการเรียนรู้เป็นขั้นตอนการฝึกที่สำคัญของการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย


ผู้ป่วยที่ผลการฟื้นฟูได้ผลดีจะต้องมีลักษณะดังนี้คือ
1.ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว และสังคมที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย
2.มีการฟื้นตัวของความสามารถในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะได้เร็ว ภายใน 1-2 สัปดาห์
3.มีการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อลำตัว สะโพก หัวไหล่ โดยเร็วโดยเฉพาะกล้ามเนื้อส่วนต้นได้ภายใน 2-4 สัปดาห์
4.มีการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อแต่ละมัดโดยเร็วสามารถควบคุมกล้ามเนื้อแต่ละมัดได้ภายใน 4-6 สัปดาห์
5.มีอารมณ์ดี ไม่มีอาการซึมเศร้า
6.มีการรับรู้ที่ดี


ผู้ป่วยที่ผลการฟื้นฟูได้ผลไม่ดี
1.ผู้ป่วยอยู่ในระยะ coma นานไป
2.อยู่ในระยะปวกเปียก นานเกิน 2 เดือน
3.มีอาการเกร็งหรืออ่อนแรงกล้ามเนื้อต้นขา
4.ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการขับถ่าย
5.ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
6.ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางสายตา
7.ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดสมองมาก่อน
8.ผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้า
9.ผู้ป่วยที่มีโรคอื่นร่วมด้วย เช่นโรคหัวใจ


การจัดท่านอนของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่ไม่ได้มีการจัดท่านอน มักจะนอนใน สภาพเข่า แขน และสะโพกงอ เมื่อผู้ป่วยดีขึ้นจะไม่สามารถใช้ แขน และขาข้างนั้นได้อย่างเต็มที่เนื่องจากข้อติด

การจัดท่านอนหงาย

1.ศีรษะหนุนหมอนใบเล็กๆ ไม่ให้ศีรษะยกสูงไป
2.จัดให้ศีรษะหมุนไปด้านที่อัมพาต
3.จัดตัวให้ตรง อย่าให้เอียงไปด้านที่เป็นอัมพาต
4.ข้อสะโพก ใช้หมอนบางๆหนุนหรือวางใต้สะโพกข้างที่อัมพาต เพื่อกันไม่ให้เชิงกรานแบะออกไปด้านหลัง
5.ข้อเข่าอยู่ในท่าเหยียดตรง หรืองอเล็กน้อย ข้อเท้าใช้ foot board เพื่อป้องกันไม่ให้ปลายเท้าตก
6.ลักษณะของแขนสามารถจัดวางได้ 3 แบบ


มือและข้อมือควรจัดดังรูป

การจัดท่านอนตะแคงข้างดี
- นอนตะแคงเต็มตัว
- ศีรษะโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อย
- ลำตัวตรง
- แขนข้างอัมพาตจัดให้ไหล่งุ้มไปทางด้านหน้าใช้ หมอนรองแขน มือวางบนหมอน

การจัดท่านอนตะแคงทับข้างที่เป็นอัมพาต
- จัดศีรษะโน้มไปด้านหน้า
- ลำตัวตรง
- แขน ไหล่ ข้างที่เป็นอัมพาตห่อมาทางด้านหน้า ช่วงปลายแขนอยู่ในท่าหงายมือ
- ขาด้านหลัง ข้างอัมพาตจับเหยียด ข้อสะโพกตรง เข่างอเล็กน้อย
- ขาข้างดีอยู่บนงอไปด้านหน้า ใช้หมอนรองรับไว้

การจัดท่านอนคว่ำ

ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องหายใจ และสามารถนอนคว่ำได้ ควรจัดให้นอนคว่ำวันละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ใช้หมอนรองเข้าเท้าไว้

การป้องกันข้อติด

รูปแสดงการทำ passive range of motion เพื่อป้องกันข้อไหล่ แขนติด

แสดงการบริหารบริเวณนิ้วมือ

การบริหารขา

การเคลื่อนไหวบนเตียง

เมื่อผู้ป่วยเริ่มรู้สึกตัว ควรสอนให้ผู้ป่วยช่วยตัวเองในการเปลี่ยนท่านอน เช่นจากท่านอนไปเป็นท่าตะแคง

การตะแคงไปข้างที่ดี
- สอนให้จับแขนข้างอัมพาตวางไว้บนทรวงอกหรือ
หน้าท้อง
- สอดปลายขาที่ดีใต้เข่าที่เป็นอัมพาต เลื่อนเท้าที่ดีลงไปถึงข้อเท้าที่เป็นอัมพาต
- ใช้ขาที่ดีค่อยๆยกขาข้างอัมพาตขึ้น แล้วค่อยๆตะแคงไปด้านที่ดี
- ยกศีรษะ ไหล่ และตะแคงตัวไปด้านดี โดยใช้แขนข้างที่ดียันลงบนที่นอน มือจับขอบที่นอนไว้

การตะแคงตัวไปข้างที่เป็นอัมพาต

- ใช้มือข้างดี อ้อมมาจับราวขอบเตียงหรือขอบที่นอนด้านตรงข้าม
- ใช้แขนที่ดีดึงตัวให้ตะแคงไปด้านที่เป็นอัมพาต


:: ขึ้นข้างบน ::

Movie-0