อัตราค่าบริการ
- ค่าบริการรายเดือนเริ่มต้นที่ 16,XXX บาท/เดือน
- ค่าบริการรายวันเริ่มต้นที่ 900 บาท/วัน
- ค่าบริการขึ้นอยู่กับอาการของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย กรุณาโทรสอบถาม
- ห้องพิเศษ หรือห้องเดี่ยว (กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

- ค่าห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศ 

- บริการซักรีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว
- อาหารหลัก 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง
- อาหารเหลว ในกรณีที่ต้องให้อาหารทางสายยาง
- บริการพยาบาลพื้นฐาน และผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
- ค่าบริการกายภาพเบื้องต้น
- ห้องน้ำพร้อมน้ำอุ่น-น้ำเย็น และการทำความสะอาดห้องพักทุกวัน


อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่ายา และเวชภัณฑ์์พิเศษอื่นๆ

อุปกรณ์ทำแผล ผ้ารองกันเปื้อน ผ้าอ้อม ค่าพาหนะรับส่ง รถพยาบาลในรายที่ต้องการไปพบแพทย์