Goldencare Nursing Home

โกลเด้นแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม บริการบ้านพักดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น บนพื้นที่ 1 ไร่ เปิดให้บริการมากว่า 12 ปี ตั้งอยู่บน ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 126 ตรงข้ามโรงพยาบาลลาดพร้าว เชื่อมต่อ ซอยลาดพร้าว 122,124 และซอยรามคำแหง 65 (ซอยมหาดไทย) ใกล้ถนนเลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา และสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว – สำโรง)

โกลเด้นแคร์ เนอร์ซิ่งโฮม ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ  “การดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ” จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
ผ่านการอบรมหลักสูตร “ การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสำหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1” จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ (DBD) ด้วยมาตรฐานการดูแลดังนี้

  • ดูแลโดยทีมพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล ที่มีประสบการณ์ด้านงานดูแลผู้สูงอายุโดยตรง
  • กายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดมืออาชีพ โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม
  • บ้านพักขนาดใหญ่ โปร่งโล่งสบาย เงียบสงบ เหมาะแก่การ พักผ่อน หรือพักฟื้น
  • บริการห้องพักเดี่ยว และห้องพักรวม แบบรายวัน และรายเดือน
  • จากประสบการณ์ที่ยาวนาน  จึงมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง และเป็นมืออาชีพ ตามข้อจำกัดของแต่ละครอบครัวได้เป็นอย่างดี

สอบถามค่าบริการ ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเข้าดูสถานที่ โทร. 

Call (096) 934-1451 (วลัยลักษณ์)

Call (089) 890-1280 (จรัลพัฒน์)

โกลเด้นแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม เริ่มให้บริการบ้านพักดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยพักฟื้น ในปี พ.ศ. 2549  จากประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลผู้สูงอายุ (Nursing Home) 4 ปี ในประเทศสหรัฐอเมริกา                                                          

 - พยาบาลประจำโรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน                                                                      

- อาจารย์พยาบาลชำนาญด้านการรักษาแผล (E.T. Nurse)  การควบคุมการติดเชื้อ (I.C. Nurse)  การให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (I.V. Nurse) 
 


บริการของเรา

1.ดูแลแบบรายเดือน และรายวัน (ค้างคืน หรือไปกลับ) โดยทีมพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง

• ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (ผู้ป่วยติดเตียง)

• ผู้สูงอายุสมองเสื่อม ความจำเสื่อม หลงลืม

• ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคกระดูก และข้อแผลกดทับ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หลอดเลือดสมองตีบ-แตก

• ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ต้องการ การกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดมืออาชีพ โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

• ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง บริการอาหารปั่น สด-ใหม่ ทุกวัน ตามสูตรที่แพทย์สั่ง

• ผู้ป่วยที่ต้องการสถานที่พักฟื้น จากการรักษาของโรงพยาบาล

• ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

** ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง **

2. บริการหัตถการ ทางการพยาบาลต่างๆ
วัดสัญญาณชีพ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เพื่อเฝ้าระวัง ความผิดปกติทางร่างกาย  (วัดความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิร่างกายและวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด) , กายภาพบำบัดเบื้องต้น , จัดยาประจำวัน เป็นต้น


บริการเพิ่มเติม
รับ-ส่ง พบแพทย์ตามนัด , ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด , ทำแผลกดทับ และแผลอื่นๆ , สวนปัสสาวะ,ดูดเสมหะ , ให้ออกซิเจน , ที่นอนลมลดอาการแผลกดทับ , ฉีดยาอินซูลิน , ใส่สายให้อาหารทางสายยางเป็นต้น 


แนวทางการให้การดูแลของเรา 
ให้การดูแลแบบองค์รวมโดยวางแผนการดูแลตามความต้องการและความเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเฉพาะราย ดังนี้

ด้านร่างกาย รักษาความสะอาดและสุขวิทยาของร่างกาย ให้มีความสุขสบายและสนองความต้องการพื้นฐานดูแลการพยาบาลพื้นฐาน กายภาพบำบัด ฟื้นฟูสุขภาพ

ด้านจิตใจและอารมณ์ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสภาวะความเจ็บป่วยเข้าใจถึงความวิตกกังวลความกลัวความเครียดความว้าเหว่และอาการซึมเศร้าฟื้นฟูความมั่นคงทางจิตใจและอารมณ์

ด้านสังคมและครอบครัว ให้เกียรติยกย่องในฐานะผู้ใหญ่จัดให้มีกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯประสานความเข้าใจในปัญหาของผู้สูงอายุและครอบครัวส่งเสริมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะกับการพักอาศัยต่อผู้สูงอายุ


กิจกรรมต่างๆ

ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน

เพื่อส่งเสริมการร่วมทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น เกมส์ฝึกสมอง งานศิลปะ ปลูกต้นไม้ เข้ากลุ่มพูดคุยสันทนาการ

กิจกรรมต่างๆ ตามเทศกาล

กิจกรรมพิเศษวันสำคัญต่างๆ เช่น จัดทำกระทงในวันลอยกระทง วันผู้สูงอายุ วันขึ้นปีใหม่ รับประทานอาหารร่วมกัน

กายภาพบำบัด ออกกำลังกายตามความเหมาะสม

ฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยใช้ราวหัดเดิน ออกกำลังแขนและช่วงบนด้วยห่วงชักรอก เป็นต้น

สวดมนต์ ไหว้พระ นิมนต์พระในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้เกิดความสบายใจ ความอิ่มเอมใจ และความสงบสุขของสภาพจิตใจ

 

บรรยากาศ

 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

• ค่าบริการรายเดือนเริ่มต้นที่ 17,500 บาท/เดือน

• ค่าบริการรายวันเริ่มต้นที่ 1,000 บาท/วัน 

(ค่าบริการขึ้นอยู่กับอาการของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย และห้องพัก)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

• การพยาบาลพื้นฐาน ดูแลกิจวัตรประจำวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

• กายภาพบำบัดเบื้องต้น

• กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้สูงอายุ

• จัดยาตามแพทย์สั่ง

• วัดสัญญาณชีพ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น

• อาหารหลัก 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง

• บริการ ซัก-รีด เสื้อผ้า

• ห้องน้ำ พร้อมน้ำอุ่น-น้ำเย็น และการทำความสะอาดห้องพักทุกวัน


อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่ายา และเวชภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผ้ารองกันเปื้อน ผ้าอ้อม ค่าพาหนะรับส่ง เป็นต้น

 

 

ติดต่อเรา

รายละเอียด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย โกลเด้นแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม
193/2 ซอยลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

: 096-934-1451 (โบว์) 089-890-1280 (ปอม)

: gccarehome@gmail.com

: 08:00 น. – 20:00 น.