กิจกรรมต่างๆ

ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน

เพื่อส่งเสริมการร่วมทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น เกมส์ฝึกสมอง งานศิลปะ ปลูกต้นไม้ เข้ากลุ่มพูดคุยสันทนาการ

กิจกรรมต่างๆ ตามเทศกาล

กิจกรรมพิเศษวันสำคัญต่างๆ เช่น จัดทำกระทงในวันลอยกระทง วันผู้สูงอายุ วันขึ้นปีใหม่ รับประทานอาหารร่วมกัน

กายภาพบำบัด ออกกำลังกายตามความเหมาะสม

ฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยใช้ราวหัดเดิน ออกกำลังแขนและช่วงบนด้วยห่วงชักรอก เป็นต้น

สวดมนต์ ไหว้พระ นิมนต์พระในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้เกิดความสบายใจ ความอิ่มเอมใจ และความสงบสุขของสภาพจิตใจ


อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

• ค่าบริการรายเดือนเริ่มต้นที่ 17,500 บาท/เดือน

• ค่าบริการรายวันเริ่มต้นที่ 1,000 บาท/วัน 

(ค่าบริการขึ้นอยู่กับอาการของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย และห้องพัก)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

• การพยาบาลพื้นฐาน ดูแลกิจวัตรประจำวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

• กายภาพบำบัดเบื้องต้น

• กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้สูงอายุ

• จัดยาตามแพทย์สั่ง

• วัดสัญญาณชีพ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น

• อาหารหลัก 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง

• บริการ ซัก-รีด เสื้อผ้า

• ห้องน้ำ พร้อมน้ำอุ่น-น้ำเย็น และการทำความสะอาดห้องพักทุกวัน


อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่ายา และเวชภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผ้ารองกันเปื้อน ผ้าอ้อม ค่าพาหนะรับส่ง เป็นต้น

 


ติดต่อเรา

รายละเอียด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย โกลเด้นแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม
193/2 ซอยลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

: 096-934-1451 (โบว์) 089-890-1280 (ปอม)

: gccarehome@gmail.com

: 08:00 น. – 20:00 น.